Artiklar och rapporter

 BAGGBOLAGET

 

 

Isaksson, David & Sahlin, Erik. 2012. Skalbaggsfaunan i Färnebofjärdens Nationalpark - en sammanställning av tidigare inventeringar, jämte en jämförelse av artsammansättningen med aktuella observationer. Länsstyrelsen Gävleborgs län. Inväntar publicering.

Sahlin, Erik & Isaksson, David. 2012. Inventering av skalbaggsfaunan på Nationalparken Blå Jungfrun 2011. Länsstyrelsen Kalmar län. Inväntar publicering.

Isaksson, David. 2011. Inventering av skalbaggsfaunan knuten till gamla grova lövträd i Dalarnas län 2009. PM 2011:11 Lässtyrelsen Dalarnas län.

 

Isaksson, David. 201?. Inventering av större barkplattbagge Pytho kolwensis, i Jämtlands län 2008-2009. Länsstyrelsen Jämtlands län.Inväntar publicering.

 

Isaksson, David. 201?. Inventering av större barkplattbagge Pytho kolwensis, i Västernorrlands län 2009.Länsstyrelsen Västernorrlands län. Länken ej uppdaterad.

 

Isaksson, David. 2011. Inventering av älvängslöpare, Platynus longiventris, i Dalarnas-, Västmanlands- och Uppsala län 2008. Rapport 2011:7Länsstyrelsen Uppsala län.

 

Eriksson, Helena & Isaksson, David. 2009. Short term assessment of dung beetle response to carbosulfan treatment against desert locust.Journal of applied entomology. Volume 133:8,

 

Isaksson, David & Lundberg, Stig. 2008. Svenska fynd av halvknäpparen Isorhipis marmottani Bonvoloir, 1871 (Col. Eucnemidae). Entomologisk Tidskrift 129 (3): 135-136.

 

Isaksson, David & Sahlin, Erik. 2008. Åtgärder för bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus, i Stockholms län 2008. Länsstyrelsen Stockholms län. Opublicerad rapport.

 

Isaksson, David. 2008. Skalbaggar i Ekbackens lövskogslund. Naturskyddsföreningen i Lidingö. Opublicerad inventeringsrapport.

 

Isaksson, David. 2008. Skalbaggar vid fuktig granskog öster om Finnebysjön. Privat initiativ. Opublicerad inventeringsrapport.

 

Isaksson, David & Sahlin, Erik. 2008.Inventering av vedlevande skalbaggar för uppföljning av skötselåtgärder i Båtfors naturreservat, Uppsala län 2007. Länsstyrelsen i Uppsala län. Opublicerad rapport.

 

Isaksson, David. 2008.Arbeten med åtgärdsprogrammen för läderbagge och bredbandad ekbarkbock i Stockholms län 2007.Länsstyrelsen Stockholms län.

 

Isaksson, David. 2008.Inventering av strandmiljöer vid Österfärnebo och Hedesunda på jakt efter strandsandjägare, Cicindela maritima, år 2007 Rapport 2008:3 Länsstyrelsen Gävleborgs län.

 

Isaksson, David & Sahlin, Erik. 2007. Inventering av strandsandjägare – längs Indalsälven och några tillflöden i Ragunda kommun, Jämtlands län. Natur i Jämtlands län 2007:6. Länsstyrelsen Jämtlands län. Länken ej uppdaterad.

 

Isaksson, David & Kirppu, Sebastian. 2007. Inventering av brandinsekter i sydöstra och norra Dalarna 2006. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Opublicerad rapport, men ingår delvis i Wikars 2009.

 

Jonsell, Mats & Isaksson, David. 2007. Inventering av vedskalbaggar på tre gammelekslokaler i Stockholm 2006.Inventeringsrapport 8:2007. Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

 

Isaksson, David. 2007. Översiktlig inventering av skalbaggsfaunan i ett lövskogsområde vid Nordmyran, Tärnsjö. Länsstyrelsen i (dåvarande) Västmanlands län. Opublicerad rapport

 

Isaksson, David. 2007. Inventering av träsksammetslöpare i Gävleborgs län 2006 Rapport 2007:13 Länsstyrelsen Gävleborgs län.

 

Isaksson, David. 2007. Inventering av strandmiljöer vid Dalälvens mynning efter strandsandjägare, Cicindela maritima. Upplandsstiftelsen, Uppsala. Opublicerad rapport

 

Isaksson, David. 2007. Inventering av asplevande skalbaggar i Bännbäck. Länsstyrelsen i (dåvarande) Västmanlands län. Opublicerad rapport

 

Isaksson, David & Sahlin, Erik. 2007 Inventering av strandsandjägare, Cicindela maritima i Norrbottens län 2005-2006. Rapport 1/2007. Länsstyrelsen Norrbottens län.

 

Isaksson, David. & Vessby, Karolina. 2006. Spillningslevande bladhorningar - Litteraturstudie över deras ekologi och påverkan från avmaskningsmedel med fokus på hästspillning. Rapport 5650, Naturvårdsverket.

 

Isaksson, David. & Vessby, Karolina. 2006. Dyngbaggar i häst- och kospillning och användande av avmaskningsmedel. Entomologisk Tidskrift 127 (4): 169-178.

 

Isaksson, David. 2006. Bredbandad ekbarkbock i Nationalstadsparken 2005. Länsstyrelsen Stockholms län.

 

Isaksson, David. 2006. Dung beetle composition in the breeding areas of Desert Locust and their sensitivity to pesticides. Minor Field Studies No 311. Swedish University of Agricultural Sciences, External Relations.

 

Isaksson, David. 2006. Inventering av aspinsekter i Gävleborgs län 2004Länsstyrelsen Gävleborgs län

 

Isaksson, David. 2003. Diversitet hos jordlöpare (Col: Carabidae) i hävdade strandnära gräsmarker. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära

 

Berlin Katarina & Isaksson David. 2003. Physcomitrella patens - återfynd och nyupptäckter. Myrinia 13:6-10.

 

 

 

 

  

 

 

Urklipp

 

 

Favorit i Repris: Färnebofjärdens Nyhetsbrev 2/2010.

 

Falukuriren hälsade på vid inventeringen av hålträd den 11 juni 2009

 

Notis i Färnebofjärdens Nyhetsbrev 2/2009.

 

Den 17 maj 2008 blev det en helsida i DN om arbetet med bredbandad ekbarkbock.

 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län skriver om 2006 års inventering av träsksammetslöpare.